Primjenjena ekologija

Primjenjena ekologija

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Primenjena ekologija razmatra primenu ekologije na realnim pitanjima, odnosno bavi se primenom ekoloških principa u proučavanju i ocenjivanju efekata i posledica ljudskih aktivnosti na zajednicu, ekosisteme, pejzaže i biosferu.
Može se definisati kao integrisani skup ekoloških, socijalnih i biotehnoloških aspekata očuvanja i unapređenja prirodnih resursa. Primena ekoloških principa i nova znanja u oblasti problema degradacije životne sredine menja pogled na vrednovanje prirodnih resursa.
Primjenjena ekologija