Prihrana i zaštita poljoprivrednih kultura

Prihrana i zaštita poljoprivrednih kultura

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Neophodni elementi iz tla često su nepristupačni biljkama. Na pristupačnost elemenata u tlu utječu razni čimbenici, kao što su: hladno vrijeme, vlažnost zemljišta, pH vrijednost zemljišta i količina vlage.U zavisnosti od navedenih čimbenika, u tlu mogu nedostaja elementi u pristupačnom obliku, bez obzira na primjenu osnovne ili predsjetvene gnojidbe.
Biljke imaju potrebe za elementima u određenim fazama rasta i razvoja, koje ne može uvijek zadovolji osnovna ili predsjetvena gnojidba, pa se u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji, folijarna prihrana smatra neophodnom agrotehničkom mjerom.
Prihrana i zaštita poljoprivrednih kultura