Priče iz mutvaka

Priče iz mutvaka

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ne zna se posigurno kad i kako su nastajale,ali je jedno sigurno, hikaje tj. poučne priče,nastale su u narodu da bi se pamtile. U Bosni je oduvijek bilo umnih i rječitih ljudi, ali većina običnog puka ili nije bila pismena ili nije imala novaca za tada vrlo skupe knjige. U takvom okruženju nastaju hikaje,koje na jedan prijemčiv,lahko pamtljiv način prenose znanje i mudrost življenja. Većina ovih priča,ako se malo bolje pogleda, može se vezati za Kuran i hadis, iako nije pravilo. Jedno je sigurno, a to je da su poruke svake priče poučne, duboke, i plemenitih ciljeva. Sve ove hikaje sam slušavao na sijelima, pa ako ništa drugo ta su sjela bila sačuvana od trača,ogovaranja i sl., pa su samim tim ostvarile hair.

Međutim, kako je sve manje sijela i muhabeta, tako i većina ovih hikaja pada u zaborav, i kako reče Mula Mustafa Bašeskija, što je zapisano ostaje, a što se pamti iščezne. Ovo je moj skromni doprinos da probam od zaborava otrgnuti jedan dio naše istorije, običaja,a ij ezika narodnog koji sve više izumire, a za sve čitaoce koji ne prepoznaju jezički izraz, objašnjenja manje poznatih riječi su navedena u fusnotama.
Priče iz mutvaka