Pravopis bosanskoga jezika

Pravopis bosanskoga jezika

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U Bosni i Hercegovini odavno se osjeća potreba za školskim pravopisnim priručnikom. Sedamdesetih i osamdesetih godina XX stoljeća toj je potrebi udovoljavao Marković-Ajanović-Diklićev pravopisni priručnik srpskohrvatskoga jezika. Spomenuti je priručnik do 1991. doživio osamnaest izdanja. Početkom devedesetih godina prestao je postojati standardni srpskohrvatski jezik, a umjesto njeg danas imamo četiri posebna standardna jezika: bosanski, hrvatski,srpski i crnogorski. Poslije stoljeća i po manje-više zajedničke norme, krajem XX stoljeća četiri južnoslavenska naroda -Bošnjaci, Hrvati, Srbi i Crnogorci - kreću zasebnim putevima izgradnje samosvojnih standardnih jezika.
Pravopis bosanskoga jezika