Pozitivna disciplina u svakodnevnom roditeljstvu

Pozitivna disciplina u svakodnevnom roditeljstvu

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ova knjigapredstavlja odgovor na Svjetski izvještaj o nasilju nad dj ecom za 200 6. godinu, globalno istraživanje nad djecom koje su provele Ujedinjene nacije.Istraživanjem je ustanovljeno da se zlostavljanje dešava u porodičnim domovima djece u svim zemljama svijeta – i da se često zasniva na odavno ukorijenjenim praksama u kulturi, kao i na nedostatku svijesti o ljudskim pravima djece.

U Svjetskom izvještaju o nasilju nad djecom date su preporuke za smanjenje nasilja nad djecom u njihovim domovima.
Pozitivna disciplina u svakodnevnom roditeljstvu