Osnove WEB Dizajna


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Kako napraviti web stranicu?
Šta je potrebno da se počnete baviti web dizajnom?
Koje programske jzike treba znati?
Tehnologije za izradu web stranica.
Alatiza izradu Web stranica
Kreiranje web stranica.
Postupak kreiranja Web sajtova.
Osnove WEB Dizajna