Osnove programskog jezika C


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Da bi se napisao i izvršio program napisan na programskom jeziku C, potreban je tekst editor u kojem će program biti napisan, kompajler i bilder koji će napisani kod kompajlirati i prevesti u mašinski kod, razumljiv računaru. Postoji dosta aplikacija koji u sebi integrišu ove alate i one nose zajedničko ime IDE(integrated development environment).
One u sebi sadrže pomenute alate – kod editor, kompajler ili interpreter, bilder i alat za testiranje programa (debugger).
Osnove programskog jezika C