Osnove izrade aplikacija za Android

Osnove izrade aplikacija za Android

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U ovom radu ćemo predstaviti Android operativni sustav i osnove programiranja aplikacija za isti u programskom jeziku Javi. Pokazat ćemo početke i nastanak Androida, te njegov napredak do danas. Objasnit ćemo osnovnu strukturu aplikacija, te proći kroz rad pojedinih komponenti, njihovu uporabu te ciklus rada. Proći ćemo kroz osnove upravljanja i povezivanje sa SQLite bazom podataka, te upravljanje izgledom aplikacije kroz XML jezik za označavanje podataka i programski, koristeći Javu . Sučelje koje ćemo koristiti pri izradi aplikacija je Eclipse.
Osnove izrade aplikacija za Android