Organsko voćarstvo

Organsko voćarstvo

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Savremeni razvoj voćarstva,koji je imao za cilj postizanje sve većih prinosa, doneo je znatne izmene u kvalitetu životne sredine, zemljišta, vode, vazduha i dobijenih plodova.
Imajući u vidu najnovije trendove u vezi zaštite životne sredine i zahteve za proizvodnju hrane sa što manjom upotrebom hemijskih proi zvoda, sve više se govori o organskoj proizvodnji voća.Organska voćarska proizvodnja predstavlja sve proizvodne sisteme koji unapređuju životnu sredinu,socijalne i ekonomske aspekte proizvodnje hrane.
U organskom voćarstvu se uobičajena agronomska znanja ugrađuju u zakonom regulisanim metodama proizvodnje, pakovanja, čuvanja i transporta, čija se primena po tačno utvrđenoj proceduri kontroliše, ocenjuje i sertifikuje na nivou države, dobijanjem zvaničnog znaka- ORGANSKI PROIZVOD.
Organsko voćarstvo