Organska bašta

Organska bašta

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Velika enciklopedija organskog baštovanstva.
Prosto rečeno, organsko baštovanstvo je stil baštovanstva koji vodi računa o zaštiti prirodne sredine i čoveka. Metode ovog baštovanstva može da primenjuje svako, s ciljem da se stvori i održi bašta gotovo svakog oblika, veličine i stila, na bilo komm estu, od centra grada do seoske idile. Organsko baštovanstvo pruža vam priliku da stvorite baštu kakvu želite, uz saznanje da doprinosite zaštiti šire okoline ukojoj svi moramo da živimo.
Organska bašta