Očuvanje evropskog Amazona


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Nacionalni park „Dunav-Drava“ je proglašen 1996. godine. Sačinjavaju ga čitava dužina toka Drave u Mađarskoj i prostrano plavno područje „Gemenc-Beda Karapandža“ duž Dunava. Velike plavne šume i močvare predstavljaju područje na kome se hrani i razmnožava oko 110 vrsta ptica uključujući čaplje, kolonije kormorana i brojna populacija vodomara. Ovo područje naseljava najveća populacija crne rode u Mađarskoj.
Očuvanje evropskog Amazona