Nuklearna fizika

Nuklearna fizika

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

SADRŽAJ:
Struktura atomskog jezgra
Prirodne nuklearne sile
Defekt mase i energija veze jezgra
Prirodna radioaktivnost
Zakon radioaktivnog raspada
Nuklearne reakcije, fisija i fuzija
Vještačka radioaktivnost
Transurani
Anihilacija i kreacija para
Detekcija RA
Elementarne čestice
Čestice i antičestice. Kvarkovi
Dozimetrija RA
Nuklearna fizika