Neuronski sistemi upravljanja


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Veliki interes za razvoj neuronskih mreža leži u činjenici da one nastoje oponašati glavne funkcije rada ljudskog mozga, koje pružaju nevjerojatno velike mogućnosti u rješavanju složenih problema. Učenje i pohrana znanja (memorija) su dva glavna atributa biooških neuronskih procesa.
Umjetne neuronske mreže imaju masivnu paralelnu i distribuiranu strukturu sastavljenu od mnoštva jednostavnih procesnih elemenata (neurona) sa nelinearnim aktivacijskim funkcijama. Zbog toga se neuronske mreže nazivaju i aralelni distribuirani procesni sistemi.
Neuronski sistemi upravljanja