Modeliranje 3D kartografskog prikaza za potrebe planiranja pametnih gradova


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ovaj diplomski rad opisuje postupak modeliranja 3D kartografskog prikaza za potrebe planiranja pametnog grada i objašnjava ulogu pametnih gradova u sadašnjem i budućem svijetu. Opis modeliranja grada uključuje sve postupke,od prikupljanja podataka pomoću bespilotne letjelice, njihove obrade u fotogrametrijskom softveru Photoscan,dointerpretacije, izrade i vizualizacije 3D modela u softveru AutoCAD Civil 3D na konkretnom primjeru3D modelakoji je autor izradio za izabrano testno područje. Uloga 3D modela u planiranju pametnih gradova objašnjena jekroznekoliko primjena među kojima je i analizapotencijala sunčevog zračenja pomoću softvera SAGA GIS za planiranje mreže solarnih elektrana.

Ključne riječi: pametni gradovi, Photoscan, 3D kartografski prikaz, bespilotna letjelica, Autocad Civil 3D, analiza, planiranje
Modeliranje 3D kartografskog prikaza za potrebe planiranja pametnih gradova