Minerali i stijene


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Minerali su temeljni gradbeni elementi litosfere, prirodnog postanka, koji imaju stalni kemijski sastav. Prema unutarnjoj građi dijele se na pravilne (kristalizirane) i nepravilne (amorfne). Pravilna unutarnja građa (rasporediona u kristalnoj rešetci) uvjetuje izgled kristala.
Minerali i stijene