Upravljanje sistemima


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Sistemi upravljanja s obzirom na postojanje povratne veze dijele se na:
- Otvoreni sistemi upravljanja (bez povratne veze)
- Zatvoreni sistemi upravljanja (sa povratnom vezom)
Podjela s obzirom na linearnost regulatora, odnosno procesa:
- Linearni sistemi
- Nelinearni sistemi
Upravljanje sistemima