Medonosno bilje


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U povoljnim godinama, pčele skupljaju i značajne količine medljike u sastojinama crnogoričnih (jela i smreka) i bjelogoričnih (hrast, javor,lipa, bukva) vrsta drveća koje zauzimaju velike površine. Pored autohtonih u našu su floru unesene i određene alohtone biljne vrste. Neke su od njih (bagrem, amorfa, zlatnica) po količinama izlučenog nektara vrlo značajne. U klimatskom pogledu postoje vrlo jasne razlike između kontinentalnog i primorskog područja Hrvatske, koje uvjetuju prirodnu rasprostranjenost biljnih vrsta. U kontinentalnom se klimatu mogu razlikovati biljne vrste nizinskog i gorskog, a u primorskom, mediteranskog i submediteranskog područja.
Medonosno bilje