Medicinska statistika


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Podatak je predmet statistike (a svaka oblast ako je nauka mora da ima svoj predmet pored svog metoda a ona ga ima –statistički metod). Podatak je bilo koja činjenica ili zapažanje (opservacija)
Medicinska statistika