Matematika u Rubikovoj kocki


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U prvom poglavlju dan je odgovor na pitanje što je Rubikova kocka. Opisan je njezin nastanak te životopis njezinog tvorca Ern ̈oa Rubika. Detaljno je opisana struktura kocke i predstavljene su mnoge njezine varijacije koje su nastale tijekom vremena. Cilj igre s Rubikovom kockom je složiti Rubikovu kocku u po četni položaj, pa su u prvom poglavlju opisane razli čite metode za pomo ́c pri slaganju te su prikazani rezultati i zanimljivosti s natjecanja u slaganju kocke koja se često održavaju.

U drugom poglavlju opisana je matematika koja se nalazi u Rubikovoj kocki te razli čiti pojmovi koji se vrlo lagano mogu objasniti uz pomo ́c Rubikove kocke: grupa, podgrupa, generatori, cikli čka grupa, homomorfizam grupa, parnost i graf su samo neki pojmovi koji pokazuju važnost minijaturne igra čke. Tako der, u radu su opisane konfiguracije Rubikove kocke, koje su konfiguracije valjane i dane su neke strategije kako ju riješiti uz pomo ́c matematike.
Matematika u Rubikovoj kocki