Matematička logika


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Priroda naučnog znanja je u velikoj meri određena njegovo m podelom na empirijsko i apriorno znanje, kao i podelom metoda rasuđivanja na induktivne i deduktivne metode. Termin empirijsko znači zasnovan na iskustvu, dok apriori znači dostižno pre iskustva.
Ukratko,empirijsko znanje se može definisati kao znanje koje zahteva iskustveno opravdanje. Do takvog znanja dolazi se upotrebom isključivo induktivnih metoda rasuđivanja.
Matematička logika