Magazin: Moja planeta br. 5

Magazin: Moja planeta br. 5

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Propeler: Zimska škola visokogorstva
Snowboarding: Daska vs. skija
Caving: Vražiji firovi u Crnoj gori
Tema broja: Aconcagua 2011., Extreme Summit Team
Magazin: Moja planeta br. 5