Lovčevi zapisi

Lovčevi zapisi

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Loveći, zađem u žizdrinski okrug, sastanem se u polju i upoznam se s jednim kaluškim malim vlastelinom, s Polutikinom, strasnim lovcem, a po tome, naravno, izvrsnim čovje-kom. Bilo u njega istina i slaboća: on je na primjer prosio sve bogate djevojke u guberniji, pa kad su mu odbili i ruku i kuću, povjeravao je žalost svoju sa skrušenim srcem svim drugovima i prijateljima, te nije prestao slati roditeljima djevojačkim na dar kisele bres-kve i druge nedospjele plodove vrta svoga.
Lovčevi zapisi