Kvantna kriptografija


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Kvantna kriptografija - prezentacija. Kvantna kriptografija predložena je ranih 1970-tih godina (Stephen Weisner), ali je publicirana tek 1983.
Prednosti:
- rješava problem sigurne distribucije ključeva
- nakon što je ključ sigurno transportiran, on se može koristiti za enkripciju poruka koje se šalju tradicionalnim kanalima.
Kvantna kriptografija