Kurs za PC servisere

Kurs za PC servisere

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

1. Instalacija i održavanje periferijskih uređaja (koncepcija, povezivanje sa centralnom jedinicom, instalacija pratećeg softvera, konfigurisanje uredjaja prema potrebama korisnika)
2. Prenosivi računari (koncepti, komponente)
3. Računarske mreže (montaža/instalacija mrežne kartice, koncepti komunikacijske mreže, mrežni kablovi i konektori, umrežavanje, deljeni resursi, konfigurisanja, korisnički nalozi i prava pristupa, ...)
4. Domen i Aktivni direktorijum (koncept, podešavanje Domena, kreiranje grupnih polisa, prijavljivaje korisničkih računara na domen, konfigurisanja i podešavanja servera, ...)
Kurs za PC servisere