Kurikulum za jaslice

Kurikulum za jaslice

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Program za dojenčad i djecu jasličke dobi osmislili su američki stručnjaci s područja razvoja djece u ranom djetinjstvu, a temelji se na zdravim teorijskim načelima i provjerenim praktičnim iskustvima odgajatelja koji su u nekoliko posljednjih godina uspješno primjenjivali Program Korak po korak te svojim iskustvima pridonjeli izradi ovog priručnika.

Program Korak po korak na primjeren način potiče djecu na kritičko razmišljanje, izbor i razumijevanje posljedica vlastitog izbora. Program promiče kreativnost djeteta, individualizira-no učenje i bogatstvo izbora. Njime se mijenja uloga odgajatelja i učitelja te oni postaju istinski pomagači i partneri djeci u učenju. Osnova Programa Korak po korak, između ostaloga, je uključenje obitelji u odgoj i obrazovanje njihove djece u ustanovama.
Kurikulum za jaslice