Kućno kompostiranje


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

rinjavanjem vlastitog biootpada rasterećujemo sustav gospodarenja otpadom, te smanjujemo ukupnu količinu biomase na odlagalištima i emisije stakleničkih plinova koji nastaju na deponijima i prilikom transporta.
Kompostiranje je prirodan proces razgradnje biomase i događa se svuda oko nas, a možemo ga jednostavno pokrenuti imitacijom prirodnih uvjeta. Kompostiranjem proizvodimo visokovrijedan humus i vraćamo hranjive tvari u tlo.
Kućno kompostiranje