Kristalna struktura


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Kristali su građeni od manjih strukturnih jedinica koje su pravilno raspoređene u trodimenzionalnu mrežu ilikristalnu rešetku.

Ove manje strukturne jedinica su ili atomi ili grupe atoma ili cijelemolekule (grupe molekula). Idealni kristal zamišljamo kao prostornu tvorevinu dobivenu beskonačnim ponavljanjem jednakih strukturnih jedinica.
Kristalna struktura