Kriptografija u dva svjetska rata


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U ovome radu, obrazložiti ćemo ulogu kriptografije i kriptoanalize tijekom Prvog i Drugog Svjetskog rata. Najveći dio rada odnosi se na Zimmermanov telegram i njemački šifrirni stroj Enigmu.
Kriptografija u dva svjetska rata