Kreat. upotreba postavki fotoaparata


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Kreativna upotreba osnovnih postavki fotoaparata (otvor zaslona, brzina zatvarača, ISO).
Kreat. upotreba postavki fotoaparata