Kratke upute za korištenje MatLab-a

Kratke upute za korištenje MatLab-a

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Program MATLAB služi za rješavanje različitih matematičkih problema, te čitav niz izračunavanja i simulacija vezanih uz obradu signala, upravljanje, regulaciju i identifikaciju sustava. Prva verzija MATLAB-a napisana je krajem 1970. godine na sveučilištima University of New Mexico i Stanford University s ciljem primjene u matričnoj teoriji, linearnoj algebri i numeričkoj analizi. Razvijene su poznate fortranske biblioteke funkcija LINPACK i EISPACK.
Kratke upute za korištenje MatLab-a