Kraljica iz dvorišta

Kraljica iz dvorišta

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U dvorištu se nalazila šupa. Bila je zapuštena. Vrata su joj se cimala na samo jednoj baglami. Ponekad, kada bismo se igrali žmurke, skrivali smo se iza tih vrata.
Bio je mjesec maj. Bašta je bila u cvatu. Pčele su zujale. Kod naših roditelja poče da navraća mala, debela žena. Bila je visoka kao neko dijete, a široka kao sanduk za cipele. Sve više je razgledala šupu.
Čuli smo kuckanje čekića. Potrčali smo da vidimo šta se događa. Mala žena dovela je majstora. On je na šupi popravio prozor. I vrata je lijepo namjestio. Zidove je okrečio, bijelo kao snijeg.
Kraljica iz dvorišta