Koraci do prodaje jaja na malo


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Poljoprivredni proizvođači koji žele prodavati do 50 komada jaja dnevno na kućnom pragu, tržnici ili na sajmovima moraju zadovoljiti slijedeće uvijete:
1. Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Arkod sustav
- upis se vrši u županijskim uredima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
2. Upis u jedinstveni registar domaćih životinja
– upis se vrši u regionalnim uredima Hrvatske poljoprivredne agencije
3. Popuniti zahtjev za evidentiranje u Registar primarnih proizvođača hrane za životinje
– u županijskim uredima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u roku 30 dana od početka obavljanja djelatnosti Evidentiraju se samo oni proizvođači koji drže (uz kokoši) i druge vrste životinja.
4. Popuniti zahtjev za registraciju objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla
Registriraju se proizvođači koji prodaju na tržnicama i sajmovima, oni koji prodaju na kućnom pragu nisu se dužni registrirati.
5. Obratiti se ovlaštenom veterinaru radi kontrole zdravstvenog stanja životinja i izrade programa kontrole higijenske ispravnosti jaja
6. Voditi evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda
7. Jaja moraju biti skladištena u odgovarajućim rashladnim uređajima
8. Poštivati svu propisanu zakonsku proceduru
Koraci do prodaje jaja na malo