Konzumna paprika gajena na otvorenom


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

- Odnos ploda i vegetativne mase paprike gajene na otvorenom je oko 3:1, odnosno jedan kg biljke treba da donese najmanje tri puta više ploda. Ova činjenica treba da se uzme uobzir kod planiranja ishrane.
- Koren paprike je plitak, zahteva puno
- vazduha i vode, osetljiv je na soli.
- Azot je element koji najviše utiče na razvoj i kvalitet ploda i količinu prinosa. Dobra snabdevenost azotom je vrlo značajna u prvoj polovini vegetacionog perioda radi ranijeg sazrevanja i dobrog kvaliteta ploda konzumne paprike. Nedostatak azota: rast je slab, a kvalitet plodova rapidno opada. Prekomerna snabdevenost azotom: uzrokuje prekomernu bujnost, kvalitet plodova se pogoršava, sazrevanje je sporije i produženo.
Konzumna paprika gajena na otvorenom