Kompostiranje u vlastitom vrtu

Kompostiranje u vlastitom vrtu

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Tradicionalno odlaganje i spaljivanje otpada u današnje se vrijeme sve više izbjegava i zamjenjuje postupcima koji nisu štetni za okoliš.
Kompostiranje je jedan od takvih postupaka, a kompostirati može svako od nas, slijedeći ove jednostavne upute.
Kompostiranje u vlastitom vrtu