Ko se krije iza Ahmedija?

Ko se krije iza Ahmedija?

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ko se krije iza (sekte) Ahmedija? Ko je ahmedija džemat?

Želimo u ovom djelu da vas upoznamo sa učenjem jedne sekte koja je postala i zasnovana na temelju mržnje prema Islamu i Poslaniku Muhammedu - alejhi-sselam- s ciljem slabljenja moći Islama i njegovog uništavanja iznutra. Naši bosansko hercegovački muslimani u dijaspori su objekt negativnog djelovanja sljedbenika ove sekte u ovom vremenu patnje i teškoća koje su se spustile na glavu našeg naroda. Riječ je o Kadijanijskoj sekti koji na području evropskih zemalja djeluju pod imenom Ahmedije .
Ko se krije iza Ahmedija?