Knjiga o džungli

Knjiga o džungli

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Bijaše sedam sati jedne vrlo tople večeri, kad se na brežuljcima Seeonee Otac Vuk pro-budio iz svog dnevnog sna, počešao se, zijevnuo, te istegnuo šape, jednu za drugom, ne bi li se oslobodio pospanog osjećaja u njihovim vršcima. Majka Vučica ležala je položivši veliki sivi nos među svoja četiri mladunčeta, koja su se kostriješila cvileći, dok je mjesec sjao kroz otvor njihove spilje.
Knjiga o džungli