Ključ za gljive

Ključ za gljive

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Gljivarstvo i bavljenje gljivama stječu i u nas sve više korisnika. Sve se više očituje potreba za suvremenim načinom života prepotereženog čovjeka da svoje slobodno vrijeme provede u prirodi, pri čemu nije zanemariva ni okolnost spajanja ugodnog s korisnim...
Ključ za gljive