Klimatske promjene


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Efekt staklenika je proces kojim atmosfera zadržava dio sunčeve energije, zagrijava Zemlju i osigurava pogodnu klimu. Većina znanstvenika smatra kako se ovaj efekt neprirodno povećava zbog ispuštanja "stakleničkih plinova" uzrokovanih ljudskim aktivnostima, što dovodi do globalnog rasta temperature i klimatskih poremećaja. Staklenički plinovi obuhvaćaju ugljični dioksid, koji se emitira uslijed sagorijevanja fosilnih goriva, te sječe i paljenja šuma, metan, koji se osloba|a iz rižinih polja i deponija smeća, kao i produkti sagorijevanja te razne industrijske kemikalije.
Klimatske promjene