Klasična mehanika


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Klasična mehanika izučava problem gibanja materijalnih objekata i predstavlja temelj klasične fizike. Tehnološka primjena zakona klasične fizike izazvala je industrijsku revoluciju i omogućilarazvoj modernog društva.
U teorijskoj fizici stvaramo matematičke modele, koje nazivamo fizikalnim teorijama, čiji je zadatak opisivanje gibanja fizikalnih sustava koji nas zanimaju. Svaka fizikalna teorija je ustvari aproksimativni matematički model dijela svemira(fizikalnog sustava) čije gibanje razmatramo.
Točnost predikcija teorije mora biti jednaka ili bolja od rezolucije najboljih mjernih instrumenata koje imamo na danom stupnju tehnološkog razvoja.
Klasična mehanika