Klasična kriptografika


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Kriptografija je znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem metoda za slanje poruka u takvom obliku da ih samo onaj kome su namijenjene može pročitati. Djelotvorna komunikacija je bila vrlo bitan faktor kraljevima, kraljicama i vojskovođama stoljećima, zbog svjesnosti o posljedicama koje bi mogle rezultirati ukoliko njihove poruke do du u krive (suparničke) ruke. Na taj način bi se otkrile zabranjene i vrlo bitne, te dragocjene tajne. Ova opasnost je potaknula razvoj šifri i kodova koje možemo definirati kao sredstva kojima se postiže da poruku može pročitati samo osoba kojoj je namjenjena.
Kroz godine, osnivali su se šifranski odjeli u pojedinim zemljama, a nasuprot njima i šifrolomci (razbijači šifara).

Povijest šifara temelji se na stoljetnoj borbi izmedu tvoraca šifri i njihovih razbijača, pošto je svaka šifra izložena stalnim napadima protivnika. U slučaju pobjede protivnika, šifra postaje beskorisna. Usporedimo to sa hrpom bakterija u organizmu koje žive i bujaju dok medicina ne pronađe lijek ili otrov koji ih ubija. Današnji komunikacijski kanali se vrlo lako prisluškuju zbog satelita od kojih se odražava telefonski poziv, te kompjutora preko kojih ’protiče’ elektronska pošta. Naša privatnost nije zaštićena, a izlaz iz tog problema možemo pronaći u enkripciji, koja je sastavni dio kriptografije.
Klasična kriptografika