Kako biti kreativan

Kako biti kreativan

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Kreativnost je mentalni proces koji uključuju stvaranje novih ideja, pojmova, ili rješenja problema, ili novih poveznica između postojećih ideja ili pojmova.
U knjizi Kako biti kreativan, autor daje 26 savjeta i smjernica za pokretanje i razvoj vlastite kreativnosti.
Kako biti kreativan