Java za mlade programere

Java za mlade programere

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Java je računarski programski jezik koji je razvila firma Sun Microsystems. Programski jezik se koristi za izdavanje instrukcija računaru da obavi konkretne poslove.
Java, mada relativno novi jezik, nastao 1995. godine, izuzetno je popularna. Prvi razlog za popularnost je njena cena – potpuno je besplatna!. Mnogi drugi programski jezici prodaju ce po ceni od više stotina ili hiljada dolara, što je za većinu ljudi glavna prepreka da počnu da uče programiranje.
Drugi razlog za popularnost Jave je to što je Java programi mogu da se izvršavaju na skoro svakom tipu računara. Kažemo da su Java programi nezavisni od platforme na kojoj se izvršavaju.
Java za mlade programere