Jahači Španskih planina

Jahači Španskih planina

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Konj mu je počeo šepati i kako je Krilaš bio jedini živi stvor do koga je Laramieju bilo stalo, on se iako je bilo podne zaustavio ne mareći uopće za sebe.

Jučer je krenuo na dugi put da što dalje odmakne od izvijesnog ranča i Kansasu odakle ga je otjerala stara navika da trgne revolver na najmanji povod. To mu je uvijek stvaralo neprijatnosti.
Jahači Španskih planina