Ishrana jaradi

Ishrana jaradi

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ishrana jaradi posebna je, vrlo osjetljiva faza proizvodnog ciklusa i na nju treba obratiti osobitu pažnju. Samo pravilnim postupkom odmah nakon poroda te kvalitetnom ishranom od početka života jareta možemo dobiti visoko proizvodne životinje i postići dobru kvalitetu našeg stada.
Ishrana jaradi