Implementacija upravljackih algoritama


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Kandidati za implementaciju upravljačkih algoritama moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:
- konkurentni dizajn
- mehanička kompatibilnost
- rješavanje stvarnih, aktualnih zadataka
- odvajanje dizajna sistema upravljanja od mehaničkog targeta je rizičan posao.
Implementacija upravljackih algoritama