Hudhudovim tragom

Hudhudovim tragom

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Svaka je knjiga po nečemu specifična. Knjiga koju imamo pred sobom pored svog naslova ima odrednicu “hutbe i predavanja“. Sama riječ hutba u arapskom jeziku znači govor koji se održava u posebnim prigodama radi posebnih ciljeva. To znači da hutba nije ništo drugo nego li govor kojim se treba postići neki cilj kod onih koji ju slušaju. Da bi se taj cilj ostvario, hatib, između ostalog, mora voditi računa o temi hutbe. Tema hutbe, naime, mora biti aktuelna, zanimljiva i priklada vremenu i prostoru gdje se ona održava. Dar govorništva, a što hutba u stvarnosti i jeste, nije dan svakom.
Hudhudovim tragom