Hajduci

Hajduci

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U predgovoru delu “Hajduci”, autor dela Nušić objašnjava kako je roman napisao za dečicu svoga prijatelja, jer su čitala jednu od njegovih knjiga koje nisu bile primerene za decu. Dao im je reč da će napisati nešto za njih, pa ovaj roman ima i posvetu, a pre svega pisao je da nasmeje i pouči decu.

Roman je pisan u prvom licu iz perspektive dečaka za kojeg možemo pretpostaviti da je reč o samom piscu Nušiću. Radnja romana smeštena je na kraj 19. veka u mesto na obali Dunava, u blizini Smedereva.
Hajduci