Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik

Govor grada Sarajeva i razgovorni  bosanski jezik

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Sarajevski govor zauzima posebno mjesto unutar južnoga poddijalekta ijekavskošćakavskog (istočnobosanskog) dijalekta.
Ijekavskošćakavski (istočnobosanski) dijalekt zahvaća područje sjeveroistočne Bosne (međuriječje Bosne i Drine, uključujući slivove Fojnice i Usore). U ovom arhaičnom, zapadnoštokavskom dijalektu – uz govore s manje-više sačuvanim izvornim crtama – prisutni su i govori samo donekle asimiliranih došljaka.
Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik