Finansijsko upravljanje


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Primarni zadatak u školi briga je za obrazovanje i odgoj učenika. Donedavno se sposobnost vođenja obrazovne ustanove smatralo karakterističnim umijećem za koje znanja o f inancijama i menadž mentu nisu potrebna. No svakako, sve više na strateškom nivou f inancija, a posebno upravljanje f inancijama, usko je vezano s obrazovnim i odgojnim ciljevima škole. Ujedno postaje jasno da o školskim f inancijama ne mogu brinuti čisto f inancijski stručnjaci. Od ravnatelja, kao školskog menadžera, zahtijeva se da do određene razine posjeduje vještinu i znanje prevođenja obrazovne polit ike u f inancijske planove ili barem za procjenu izvještaja koje dobiva od f inancijskih stručnjaka.
Finansijsko upravljanje