Enciklopedija ljekovitih biljaka i recepti

Enciklopedija ljekovitih biljaka i recepti

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Od davnina je čovek koristio biljke za ishranu saznajući o njima istovremeno kakvo dejstvo imaju na organizam. Uočavao je dali su dobre za ishranu, nekada možda i kao lek.Najzad mnoge od njih pokazale su svoju negativno dejstvo,pa su tako bile svrstane u štetne,odnosno otrovne biljke. Međutim,njihova upotreba time nije bila isključena. Naprotiv,većina njih dragocena su sirovina za spravljanje važnih lekova.
Naše moderno doba raspolaže izvanredno dobrim biohemijskim lekovima i antibioticima koji se sve više usavršavaju. Nasuprot tome,lekovite biljke svakim se danom sve više upotrebljavaju. Sve je veća upotreba biljnih čajeva, ekstrakata i sirupa. Kod nekih bolesti lečnik je upravo primoran da se obrati lekovitom bilju.
Enciklopedija ljekovitih biljaka i recepti